Popularność usług głosowych będzie stale rosła. Jak podają ostanie badania 20 proc. mobilnego wyszukiwania w Google odbywa się już głosowo, a do 2020 roku ich udział powinien wzrosnąć do 50 proc. Branża finansowa również przygotowuje się do tych zmian. Wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom, w inkubatorze Asseco Innovation Hub powstaje Asseco Voice Banking — jeden z pierwszych na polskim rynku produktów, który umożliwia obsługę głosową bankowości internetowej. Nad rozwiązaniem pracuje zespół Vivic Labs, który znalazł się w gronie laureatów zeszłorocznego hackathonu CodePlay by Asseco.

Asseco Voice Banking służy do zlecania głosem podstawowych operacji w bankowości elektronicznej. Dotyczy to zarówno czynności pasywnych, czyli sprawdzania stanu konta, historii transakcji, informacji o najbliższym bankomacie, jak i aktywnych, a więc m.in. wykonywania przelewów. Produkt oparty jest o rozwiązanie Google Assistant. Jednocześnie, co bardzo ważne, wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji pozwalającej na lepsze zrozumienie intencji użytkownika. Ciekawostką jest, że zapewnia możliwość komunikowania się w trzech różnych stylach: standardowym, formalnym oraz potocznym. Wszystko po to, by jak najlepiej dopasować się do preferencji klienta. Asseco Voice Banking działa w języku polskim i angielskim, ale dzięki Google Assistant może pracować w innych, wspieranych przez asystenta, językach.

Vivic Labs zakończył z sukcesem pierwszy etap projektu – inkubację rozwiązania, którego celem było dostarczenie MVP produktu. PodczasShow Me Day zespół zaprezentował demo rozwiązania i otrzymał zaproszenie do drugiego etapu – akceleracji, polegającym na dostarczeniu gotowego systemu w wersji komercyjnej. Pierwsze wdrożenie produkcyjne w wybranych bankach pracujących na systemach Asseco planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku.

Asseco Voice Banking może zostać zintegrowany z dowolną bankowością elektroniczną. Docelowo rozwiązanie będzie mogło mieć zastosowanie nie tylko w bankowości, ale także w innych sektorach, np. do obsługi inwestycji giełdowych czy rezerwacji wizyt w placówkach medycznych.

Zespół: Vivic Labs
Zadanie: Bank głosowy
Technologia: Google Assistant, Google DialogFlow, Java, PostgreSQL, SpringBoot