ASSECO INNOVATION HUB

ASSECO INNOVATION HUB

Idee stają się rzeczywistością

Asseco Innovation Hub to program, którego celem jest wyszukiwanie nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia oraz ludzi, którzy za nimi stoją.

Co zyskujesz współpracując z Asseco Innovation Hub?

Zapewniamy przyjazne środowisko do rozwoju pomysłów i przekuwania ich w komercyjne produkty. Asseco Innovation Hub nie tylko pomaga rozwijać pomysły, ale także wprowadzać je na rynek.
Wiedza i Doświadczenie
Asseco Innovation Hub to także możliwość prezentacji i promocji własnych rozwiązań podczas konferencji i spotkań branżowych organizowanych przez Asseco oraz wydarzeń z jej udziałem. Jest to także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i pozyskiwania wiedzy o rynkowych trendach.
Success Story
Na wczesnym etapie rozwoju produktów bardzo ważny jest dostęp do profesjonalnych narzędzi oraz zasobów, takich jak infrastruktura sprzętowa i narzędziowa, przestrzeń biurowa, dane testowe, czy API. Liczy się także możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb rynkowych. Dlatego uczestnicy programu mają dostęp do Asseco Innovation Lab, gdzie w izolowanych warunkach mogą bezpiecznie przeprowadzić testy i weryfikację biznesową rozwiązania. Ich pozytywne zakończenie to pierwsze success story i najważniejszy moment w cyklu życia każdego produktu.
Wsparcie Finansowe
Brak zaplecza finansowego to często największa przeszkoda na wczesnym etapie rozwoju każdej innowacji, dlatego Asseco Innovation Hub wspiera w tym zakresie rokujące projekty. Dzięki temu zapewnia zrównoważony wzrost i możliwość koncentracji na budowie produktu.
Wiarygodność
Program uwiarygadnia realizowane za jego pośrednictwem projekty i umożliwia bezpośrednią współpracę z klientami Asseco. W ten sposób pozwala na uzyskanie referencji, które są kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu sprzedaży produktu.
Wsparcie Ekspertów
Asseco Innovation Hub zapewnia wsparcie ekspertów Asseco, którzy na co dzień realizują innowacyjne projekty dla kluczowych klientów z różnych dziedzin gospodarki. Ich doradztwo jest niepowtarzalną szansą uniknięcia błędów „etapu niemowlęctwa”. Udział w programie to także dostęp do obsługi księgowej i finansowej, marketingu oraz wsparcia prawnego.

Co zyskujesz współpracując z Asseco Innovation Hub?

Zapewniamy przyjazne środowisko do rozwoju pomysłów i przekuwania ich w komercyjne produkty. Asseco Innovation Hub nie tylko pomaga rozwijać pomysły, ale także wprowadzać je na rynek.
Success Story
Na wczesnym etapie rozwoju produktów bardzo ważny jest dostęp do profesjonalnych narzędzi oraz zasobów, takich jak infrastruktura sprzętowa i narzędziowa, przestrzeń biurowa, dane testowe, czy API. Liczy się także możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb rynkowych. Dlatego uczestnicy programu mają dostęp do Asseco Innovation Lab, gdzie w izolowanych warunkach mogą bezpiecznie przeprowadzić testy i weryfikację biznesową rozwiązania. Ich pozytywne zakończenie to pierwsze success story i najważniejszy moment w cyklu życia każdego produktu.
Wiedza i Doświadczenie
Asseco Innovation Hub to także możliwość prezentacji i promocji własnych rozwiązań podczas konferencji i spotkań branżowych organizowanych przez Asseco oraz wydarzeń z jej udziałem. Jest to także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i pozyskiwania wiedzy o rynkowych trendach.
Wiarygodność
Program uwiarygadnia realizowane za jego pośrednictwem projekty i umożliwia bezpośrednią współpracę z klientami Asseco. W ten sposób pozwala na uzyskanie referencji, które są kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu sprzedaży produktu.
Wsparcie Finansowe
Brak zaplecza finansowego to często największa przeszkoda na wczesnym etapie rozwoju każdej innowacji, dlatego Asseco Innovation Hub wspiera w tym zakresie rokujące projekty. Dzięki temu zapewnia zrównoważony wzrost i możliwość koncentracji na budowie produktu.
Wsparcie Ekspertów
Asseco Innovation Hub zapewnia wsparcie ekspertów Asseco, którzy na co dzień realizują innowacyjne projekty dla kluczowych klientów z różnych dziedzin gospodarki. Ich doradztwo jest niepowtarzalną szansą uniknięcia błędów „etapu niemowlęctwa”. Udział w programie to także dostęp do obsługi księgowej i finansowej, marketingu oraz wsparcia prawnego.

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem strategicznym jest ciągłe uzupełnianie oferty kompetencyjnej oraz produktowej o innowacyjne rozwiązania oraz usługi dla branży finansowej i obszarów konwergencji z innymi sektorami.
Według nas najlepszą metodą utrzymania pozycji rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej jest ciągłe poszukiwanie i komercjalizacja nowych rozwiązań. Asseco Innovation Hub koncentruje się na dotarciu do ciekawych projektów będących we wczesnej fazie rozwoju, wsparciu w ich realizacji i stworzeniu gotowych produktów lub usług, które zostaną włączone do oferty Asseco.
Asseco Innovation Hub to również odpowiedź jak w szybko zmieniającej się rzeczywistości powinna wyglądać współpraca dużej korporacji z początkującymi w charakterystyce „WIN – WIN”.

Jak działamy?

Jeden cykl „od pomysłu do produktu” trwa około 15 miesięcy i został podzielony na etapy.
Nabór
10 prototypów
Inkubacja
do 10 MVP
3 miesiące
Weryfikacja biznesowa w Innovation Lab
do 5 MVP
3 miesiące
ShowMe Day
Akceleracja
do 3 MVP zweryfikowane
6 miesięcy
Demo Day
do 3 produktów
01 ETAP
Prototypowanie
Podczas tego etapu wraz z naszymi partnerami wyszukujemy interesujące pomysły, prototypy i projekty do programu. Jest on realizowany poprzez organizację Hackathonów, konkursów o celowanej tematyce dla start-up’ów lub wspólnych przedsięwzięć z naszymi klientami. Etap trwa około 3 miesięcy i kończy się wyborem do 10 prototypów.
02 ETAP
Inkubacja
Celem etapu inkubacji jest zbudowanie na bazie prototypów minimalnego wartościowego produktu – czyli MVP, który pozwala na uzyskanie opinii dotyczącej jego użyteczności. Jego wytworzenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące. W tym czasie uczestnicy programu mają zapewnione wsparcie w obszarze finansów i zasobów firmy oraz doradztwo ekspertów Asseco, którzy nie tylko czuwają nad budową rozwiązania, ale również śledzą postępy prac i analizują gotowość do jego dostarczenia. Tą fazę projektu kończy ShowMe Day, podczas którego zespoły prezentują rozwiązanie przed Radą Innovation Hub i walczą o jedną z pięciu przepustek do kolejnego etapu.
03 ETAP
Weryfikacja biznesowa w Innovation Lab
To nic innego, jak pierwsze wdrożenie rozwiązania do testów z wybranymi klientami. Jej celem jest odpowiedź na pytanie: czy zakładany potencjał biznesowy rozwiązania jest zbieżny z rzeczywistą opinią klientów? To etap który przynosi bezcenną informację zwrotną z rynku oraz dostarcza niezbędne wskazówki co do jego dalszego rozwoju. Weryfikacja biznesowa trwa 3 miesiące i kończy się DemoDay, w czasie którego Rada Innovation Hub wybiera maksymalnie 3 MVP, które przechodzą do ostaniego etapu. Kryteriami są tu opinie zebrane w czasie testów w Innovation Lab, potencjał i zdolność do wpłynięcia produktu na główny nurt rynkowy.
04 ETAP
Akceleracja
Jest to ostatni 6 miesięczna etap, którego celem jest rozwinięcie 3 wybranych MVP do postaci produktu sprzedażowego lub usługi i włączenie ich do oferty produktowej Asseco. Zakres funkcjonalny wersji 1.0 jest dobrany w taki sposób, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt w okresie akceleracji. Etap jest podzielony na iteracje nadzorowane przez dedykowanych mentorów, którzy śledzą postępy prac, odbierają produkty każdej iteracji, oceniają postępy i zdolność do zakończenia projektu w zakładanym harmonogramie. W tej fazie produkt otrzymuje docelowy kształt wersji 1.0, uzyskuje model licencyjny, przechodzi wielopoziomowe testy bezpieczeństwa i wydajności. Jest również przygotowany do dalszego rozwoju i obsługi serwisowej, a także aktywnie promowany w kanałach sprzedażowych Asseco.

Aktualności

Dowiedz się jak najwięcej na temat działań Asseco Innovation Hub!
FAQ
CodePlay

Rozbij bank pomysłów z Asseco Poland podczas hackathonu CodePlay! Asseco Poland wychodzi na poszukiwania nieodkrytych talentów, organizując hackathon CodePlay — […]

FAQ

Co z MVP, które nie przeszły do kolejnych etapów cyklu?

Istnieje wiele powodów, dla których konkretny pomysł nie zyskuje akceptacji i nie przechodzi do kolejnego etapu. W przypadku, w którym projekt został źle oceniony, nie spełnił podstawowych kryteriów odbioru etapu lub stracił uzasadnienie biznesowe zostaje zatrzymany. Gdy spełnił kryteria obioru etapu, ale został oceniony niżej niż pozostałe może uzyskać dodatkowy czas na rozwój lub trafić do kolejnego cyklu.

Co w przypadku, gdy zakładane czasy kolejnych etapów są niewystarczające?

W uzasadnionych przypadkach, w których czas niezbędny do dostarczenia docelowego rozwiązania jest dłuższy niż planowany etap cyklu, Rada Asseco Innovation Hub może wydłużyć okres przygotowania. Dotyczy to przede wszystkim etapu akceleracji, którego celem jest dostarczenie komercyjnej wersji 1.0 produktu lub usługi.